หอเกียรติยศ - Casual 2

อันดับผู้เล่นสูงสุด

รางวัลประจำวันจาก 2019-01-17

สุดยอดผู้โจมตีประจำวัน
notpla

สุดยอดผู้ป้องกันประจำวัน
ชื่อผู้เล่นถูกซ่อน

ผู้สนับสนุนประจำวัน
ชื่อผู้เล่นถูกซ่อน

นักปล้นสะดมประจำวัน
notpla

นักปล้นสะดมประจำวัน
notpla